AVÍS LEGAL

Aquesta pàgina Web és propietat de M&M Sports Services, S.L. amb NIF B-66636572 i domicili a l’Avda. Diagonal, 141 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 45048, Foli 51, Full B-475373, Inscripció 1.

Per a qualsevol consulta o proposta, adreceu-vos al telèfon 935 145 692 o al e-mail info@fitwell.es.

Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a la mateixa, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web. L’accés a la nostra pàgina Web per part de l’USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés, que demanem que llegeixi detingudament. L’USUARI en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i es sotmet expressament a les condicions generals de l’ús del mateix. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilizar aquest portal i operar a través del mateix.  En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web, ampliar o reduir serveis i, inclús, suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot de forma unilateral i sense previ avís. 

A. Propietat Intel·lectual

Tots els continguts, textos, imatges, marques i codis font són de la nostra propietat o de tercers a partir dels quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L’usuari únicament té dret a fer un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.

B. Condicions d’Accés

Laccés a la nostra pàgina Web és gratuït i no exigeix suscripció o registre previs.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’USUARI de la nostra política de privacitat.

L’ usuari ha d’accedir a la nostra pàgina Web conforme a la bona fe, a les normes d’ordre públic i a les presents Condicions Generals d’ús. L’accés a la nostra pàgina Web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que puguin ocasionar a tercers o a nosaltres mateixos. Tenint en compte la imposibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres pàgines web on es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina Web pugui posar a la seva disposició, l’informem que quedem eximits de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per l’utilizatció d’aquestes pàgines web, alienes a la nostra empresa, per part de l’usuari.

C. Política de Privacitat

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, l’informem que la utilització de determinats serveis en la nostra pàgina web requereix que ens faciliti determinades dades personals a través de formularis de registre o mitjançant l’enviament de missatges de correu electrònic amb la finalitat de sol·licitar qualsevol tipus d’informació, aclaració o dubte. Les seves dades seran objecte de tractament i incorporats als nostres fitxers, com a titulars i responsables dels mateixos. L’enviament esmentat de les dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament dels mateixos, si bé de caràcter revocable i sense efectes retroactius. 

Així mateix, l’informem que tots els nostres fitxers es troben legalment inscrits al Registre General de Dades Personals de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com que per a salvaguardar la seguretat de les seves dades personals s’aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides al Reial Decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal. No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web. 

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals

En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts legalment, comunicant-se amb l’adreça que figura a l’encapçalament.

Comunicació de dades 

L’informem que les seves dades són tractades amb la máxima confidencialitat i que són utilitzades exclusivament de manera interna y per a les finalitats indicades. De manera que no cedim ni comuniquem a terceres parts les seves dades, a excepció de disposar de l’autorització expressa de l’usuari, en els casos legalment previstos.

D. Responsabilitats 

Aquesta pàgina Web la posem a disposició de l’usuari perquè volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els medis tecnològics utilitzats. No obstant, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l’usuari. 

No garantim que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda.

L’USUARI té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o software que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics. 

L’USUARI assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web.

L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error a les mateixes, i per tant, les accepta íntegrament i expresament.